Een nieuwe manier

APK ALS RITUEEL IN JOUW ORGANISATIE

ORGANISATIEONTWIKKELING  | LEIDERSCHAPSTRAJECTEN | TEAMTRAJECTEN | INDIVIDUELE COACHING | ONDERNEMERS COACHING | KICKSTARTER VOOR YOUNG PROFESSIONALS

We maken helder wat binnen en buiten de organisaties van invloed is op het succes of het uitblijven ervan. We maken het totaalplaatje inzichtelijk waaronder de verbinding tussen visie, strategie, doelen, processen en de invloed van het menselijke kapitaal hierop. Verandering kun je creëren als je bewust bent van wat er allemaal is én wat nog niet. Dan kunnen we met elkaar duurzame veranderingen in gang zetten.

Periodiek

Continuïteit

Duurzame gewoonte

Werkgeluk

Wij doen 3 dingen

Eenheid en visie

Definieer de richting in samenhang, empower en inspireer mensen.

Ontdekken

Cultuur en mensen
‍‍
Creëer een cultuur die mensen inspireert, groei stimuleert en aansluit bij de visie.

Ontdekken

Groei en impact
‍‍
Ontwikkel doelgerichte acties die impact hebben op het resultaat.

Ontdekken

De aanpak van APK Groep

WAAROM

We werken met organisaties aan het definiëren van de samenhang en visie, vormen van de cultuur en vergroten van de impact.

HOE

We werken open, transparant en nuchter met krachtige methodieken die werkbare bouwstenen achter laten.

WAT

Geen organisatie is hetzelfde, zo ook niet de teams en de mensen. Onze mensgerichte aanpak creëert impact en resultaat.

Meer over onze aanpak

"Door de heldere aanpak van APK werken onze teams eindelijk samen"

Caroline, directielid van bouwbedrijf

Lees meer ervaringen
Samenwerking is een middel om te komen tot resultaat. Hoe beter de samenwerking, hoe mooier het resultaat.

- Claudia en Marleen