APK voor

Organisaties

Voor organisaties die inzicht willen in de samenhang tussen de visie, strategie, processen, de mensen en het effect op het resultaat.

Organisaties

Waarom

Wanneer organisaties inzicht willen in de samenhang tussen de visie,strategie, processen, de mensen en het effect op het resultaat.

Hoe

Door het definiëren van de samenhang en visie ontstaat inzicht in het totaalbeeld van de organisatie en welke strategische en tactische stappen nodig zijn om te komen tot een duidelijk resultaat.

SAMENHANG EN SUCCES

Duurzame transitie door het onderzoeken van…

Hoe rendabel onze organisatie is

Gericht op de intentie van de organisatie naar de waarde die het creeert voor klanten, personeel, stakeholders, ….. De waarde van Werkplezier – menselijk kapitaal, het rendement, het bestaansrecht van de organisatie nu en in de toekomst.

De samenhang en de opdracht waar de organisatie voor staat

Ís er samenhang is de onderliggende vraag. We geven inzicht in de manier van handelen en de impact die de organisatie heeft. We zoomen in op: missie/ visie, strategie, processen, profilering, positionering, cultuur, leiderschap, vakmanschap, product en hoe deze thema's zich tot elkaar verhouden. Door middel van ons heldere, visuele overzicht van de organisatie maken we duurzame toekomstplannen.

Transfer naar de praktijk

Er wordt een selectie gemaakt in thematiek en organisatiedoelen. Deze wordt omgezet in een duurzaam toekomstplan met planning en uitvoering in de praktijk.

We werken met in de praktijk bewezen methodieken en filosofieën

 • De APK-Business Scan
 • De APK individuele en -teamanalyse
 • Het model van Eenheid en Succes
 • De filosofie van Human Being Management
 • De filosofie van House of Coherence/ Integratie van strategische opdrachten
 • Deep Democracy
 • Systemisch werken
 • Simulatie (spel en vaardigheid simulaties)

Wat

 • Hoe creëer je de samenhang en visie?
 • Is er een proces voor organisatieontwikkeling?
 • Hoe breng je de organisatie van ideaalbeeld naar realistische visie naar haalbare doelen naar duidelijk resultaat?
 • Hoe neem je strategische en tactische besluiten?
 • Wat is tactisch- en wat is strategisch verandermanagement?
 • Hoe neem je complexe besluiten?
 • Hoe sluit je aan op de nieuwe tijdsgeest?
 • Hoe kun je duurzame keuzes maken?
 • Hoe krijg je innovaties van de grond?
 • Hoe kom je van ideeën tot krachtige innovaties?
 • Welke impact hebben innovaties op de organisatie?
 • Waar investeer je in?
 • Wat is het nut van stakeholder management?
 • Ken je de échte positie van de organisatie?
 • Wat zijn de pijlers voor continuïteit?
 • Wanneer is een transities succesvol?
 • Wat is een effectieve manier om veranderingen te verankeren?
 • Hoe verdeel je verantwoordelijkheden en taken op basis van kwaliteiten?
 • Hoe realiseer je verbinding en vertrouwen?
 • Hoe kun je een organisatie burn-out voorkomen?

APK GROEP

Contact

Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Bedankt!

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Oeps! Er ging iets fout bij het versturen van het formulier.

APK groep

Wij helpen organisaties met zowel intern als extern in samenhang succesvol te zijn en duurzame keuzes te maken. Dat doen we door de eenheden te definiëren, daarmee het totaalbeeld te vormen en de impact te vergroten.

Marleen Doodeman
Claudia Tervoort

Volg ons op social media

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen APK groep door ons te volgen op jouw favoriete social!

Toe aan APK? 

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.